หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ปะ   -กองทุนหลักประกันสุขภาพ-   22 พ.ย. 2561 13
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.แม่ปะ   -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   22 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   เว็บไซต์ อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   22 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   21 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พ.ศ.2560   21 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   21 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร    21 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว .เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล ต.แม่ตาว ประจำปีงบประมาณ 2561   21 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว .เรื่อง รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 4   21 พ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อาหารเสริมนมโรงเรียน)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑    21 พ.ย. 2561 10
<< หน้าแรก...     24      25      26      27     (28)     29      30      31      32     ....หน้าสุดท้าย >> 1936