หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส สืบสาตร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๒ เดือน   28 ก.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑   28 ก.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑   28 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑   28 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑   28 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   28 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   เทศบาลตำบลอุ้มผาง ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลอุ้มผาง   28 ก.ย. 2561 12
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่สลิด   กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\"   28 ก.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายการผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑   28 ก.ย. 2561 10
<< หน้าแรก...     24      25      26      27     (28)     29      30      31      32     ....หน้าสุดท้าย >> 1848