หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง หมู่ที่๔ และ ๑ บ้านทุ่งมะขามป้อม,บ้านขุนห้วยนกแล   22 พ.ย. 2561 129
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในการจัดจำแผนของ อบต.พระธาตุ   22 พ.ย. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3)   22 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง แบบแปลน (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ 3)   22 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   22 พ.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม หมู่ที่ 1   22 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2   22 พ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5   22 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   โครงการ “ยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”    22 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   22 พ.ย. 2561 9
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 1940