หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น   25 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน,เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Nerwork แบบ ๑ (สำนักงานปลัด)    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๑ ยี่ห้อ Xerox P๒๓๕D,เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ EMPOW ๑๐๐๐VA/๕๐๐W (กองสวัสดิการสังคม)    25 ก.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ในหมู่ที่ 4 , 5 และ 6”   25 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง ตามโครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑    25 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด)    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการสาธารณสุขฯ)    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-๕๙๕๔ ตาก    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   อบต.แม่ตื่นจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสู่วัยทีน ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม   25 ก.ค. 2561 24
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 1774