หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร   25 ก.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (คุ้มธาราทิพย์) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (สายซอยบ้านนางแฉล้ม) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (กลุ่มมูเซอเหลือง) หมู่ที่ 10 บ้านลีซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 ก.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านห้วย   25 ก.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ออกทำการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่   25 ก.ย. 2561 114
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ไว้อาลัย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   25 ก.ย. 2561 200
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   24 ก.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน   24 ก.ย. 2561 9
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 1858