หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561   28 ก.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   28 ก.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561   28 ก.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   รานงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   28 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ      28 ก.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    28 ก.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    28 ก.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านกล้อทอ หมู่ 2   28 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   27 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ ราคากลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   27 ก.ย. 2561 8
<< หน้าแรก...     28      29      30      31     (32)     33      34      35      36     ....หน้าสุดท้าย >> 1851