หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร. อบต.แม่ตื่น   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561   22 พ.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   เทศบาลตำบลแม่ต้าน สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้จัดการประกวดกระทงใหญ่ และกระทงเล็ก โดยมีนายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   22 พ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อมพร้อมกันลอยกระทง   22 พ.ย. 2561 342
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   นายกอบต.วาเล่ย์เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย   22 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ของอบต.รวมไทยพัฒนา   22 พ.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง หมู่ที่๔ และ ๑ บ้านทุ่งมะขามป้อม,บ้านขุนห้วยนกแล   22 พ.ย. 2561 129
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในการจัดจำแผนของ อบต.พระธาตุ   22 พ.ย. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3)   22 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง แบบแปลน (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ 3)   22 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   22 พ.ย. 2561 17
<< หน้าแรก...     30      31      32      33     (34)     35      36      37      38     ....หน้าสุดท้าย >> 1944