หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ขอประชาสัมพันธ์ มายังประชาชน ที่ขับขี่ยานพาหานะทุกชนิดได้รับทราบค่ะ พร้อมเพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการในการใช้รถใช้ถนน   14 พ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศเรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   14 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   สรุปสถิติการยื่นคำร้องเรียน ร้องทุกข์   14 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   สรุปการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   14 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)   14 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ   14 พ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ2561 แบบ สขร.1   14 พ.ย. 2561 10
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   14 พ.ย. 2561 32
<< หน้าแรก...     31      32      33      34     (35)     36      37      38      39     ....หน้าสุดท้าย >> 1931