หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561)   23 ก.ค. 2561 13
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   โครงการกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 2561   23 ก.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรเชิงปฏิ่บัติการฯ สำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ด่านแม่ละเมา   23 ก.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ค. 2561 6
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.พระธาตุผาแดง   ขอยกเลิก และขอประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน ประจำปีงบประมาณ2561 (ฉบับใหม่)   23 ก.ค. 2561 24
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   23 ก.ค. 2561 20
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561   23 ก.ค. 2561 11
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการหล่อเทียนจำนำพรรษา   23 ก.ค. 2561 14
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   23 ก.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม \"เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง\" ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ดำเนินการโดยองค์การบริหา   23 ก.ค. 2561 15
<< หน้าแรก...     31      32      33      34     (35)     36      37      38      39     ....หน้าสุดท้าย >> 1774