หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประกาสสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   18 ก.ค. 2561 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ประกาศเทศบาลำตลแม่จัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)   18 ก.ค. 2561 6
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.5   17 ก.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธืกำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใน ม.2   17 ก.ค. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เอนกประสงค์ ๗ ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก   17 ก.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงแผนที่แม่บทเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   17 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561   17 ก.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องน้ำให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   17 ก.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ส่งน้ำบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม   17 ก.ค. 2561 10
<< หน้าแรก...     34      35      36      37     (38)     39      40      41      42     ....หน้าสุดท้าย >> 1771