หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธืกำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใน ม.2   17 ก.ค. 2561 10
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เอนกประสงค์ ๗ ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก   17 ก.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงแผนที่แม่บทเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   17 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561   17 ก.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องน้ำให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   17 ก.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ส่งน้ำบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม   17 ก.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   โครงการท้องถื่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างป่าสร้างน้ำ   17 ก.ค. 2561 15
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสุสานบ้านแม่ตาว หมู่ที่ 1   16 ก.ค. 2561 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป   16 ก.ค. 2561 9
<< หน้าแรก...     35      36      37      38     (39)     40      41      42      43     ....หน้าสุดท้าย >> 1772