หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561   24 ก.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ    24 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561   24 ก.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามหมื่น   แบบอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน พื้นยกสูง สปช.103/26 ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง)   22 ก.ย. 2561 16
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ร่วมบริจาคมือถือเก่า    21 ก.ย. 2561 16
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ลงเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้พิการ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง   21 ก.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   มอบขยะอะลูมิเนียม   21 ก.ย. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ออกตรวจงานจ้างซ่อมแซมเสียงตาม หมู่ที่ 1 , 2 , 4, 5 และ 6 ตำบลวังหิน   21 ก.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทาน    21 ก.ย. 2561 12
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการหนูน้อยรักษ์ท้องถิ่น   21 ก.ย. 2561 12
<< หน้าแรก...     35      36      37      38     (39)     40      41      42      43     ....หน้าสุดท้าย >> 1851