หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน   14 พ.ย. 2561 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในตำบล (ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. หมู่ 1 หน้าบ้านนายพิทักษ์ ใจวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบล (ปรับปรุุงซ่อมแซม คสล. หมู่ 1 หน้าบ้านนายพิทักษ์ ใจวงษ์)   14 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การแจ้งเตือนการ ซื้อขายข้าวเปลือก เพื่อบีองกันมิให้เกิดบีญหาฉ้อโกงเกษตรกร   14 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อกายุการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุมการนิเทศและติดตามภารกิจด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์”   14 พ.ย. 2561 15
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   การทำกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   14 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   รายชื่อผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง   14 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง   14 พ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   14 พ.ย. 2561 11
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1901