หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   16 ก.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   16 ก.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยในเด็กระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561”   16 ก.ค. 2561 18
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ตาว”   16 ก.ค. 2561 14
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุในงานจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังวัดส้มเกลี้ยง ม.3   13 ก.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   อบต.พระธาตุผาแดง จัดกิจกรรม 1 อปท. 1 ตำบลสะอาด และทำความสะอาด Big cleaning day   13 ก.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   13 ก.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    13 ก.ค. 2561 24
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   วันที่13กรกฎาคม2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจัดโครงการป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ)ประจำปี2561 ณ ป่าชุมชนบ้านแพะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ป่าพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ   13 ก.ค. 2561 23
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมการทำสบู่สมุนไพร   13 ก.ค. 2561 25
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 1772