หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   13 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   13 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   12 พ.ย. 2561 45
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนจาตุรจินดา    12 พ.ย. 2561 142
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหา ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒   12 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว ปี ๒๕๖๑   12 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า   12 พ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ รวม 4 โครงการ   12 พ.ย. 2561 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   กิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม\" ปีงบประมาณ 2562   12 พ.ย. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   เราทุกคนมีส่วนช่วยกันเพื่อสิ่งแวดล้อม   12 พ.ย. 2561 28
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 1935