หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านชะลาด   4 ม.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านแม่สองน้อย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562   3 ม.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา   3 ม.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศ อบต.รวมไทยพัฒนา เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อันจะต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพืมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   3 ม.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี2562   3 ม.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ   3 ม.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ - ๐๐๒ สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง -บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น - หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร    3 ม.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   มอบกระเช้าของขวัญให้นายอำเภอพบพระเนื่องในวันปีใหม่ 2562   3 ม.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะ กองสาธาาณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ม.ค. 2562 13
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 1984