หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศ เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังหินผุ )   9 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังหินผุ )   9 พ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังหินผุ    9 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตอบต.วังจันทร์ปี2561   9 พ.ย. 2561 20
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและบริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่   9 พ.ย. 2561 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (228 แรงม้า))   9 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (228 แรงม้า)   9 พ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (228 แรงม้า)   9 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   วัฒนธรรมองค์กร   9 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ( 9 พฤศจิกายน )   9 พ.ย. 2561 10
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 1931