หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.แม่ปะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   การจัดการขยะ   10 ม.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ - ๐๐๑ สายทาง ตก ๓๐๘๓ บ้านเนินมะลื่น-บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น - หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 ม.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   การขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Kick Off)   9 ม.ค. 2562 32
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.แม่ปะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ม.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ต้าน   ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพษในการทำงาน   8 ม.ค. 2562 27
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.แม่ปะ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 ม.ค. 2562 11
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.แม่ปะ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ม.ค. 2562 9
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.แม่ปะ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้่ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 ม.ค. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   งานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2562   7 ม.ค. 2562 18
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 1989