หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   20 ก.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   20 ก.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   กองสาธารณะสุขจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดมูเซอ   20 ก.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ขอเรียนเชิญ ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ ๓   19 ก.ย. 2561 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก   19 ก.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ทต.วังเจ้าร่วมกับอำเภอวังเจ้าจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจิตอาสาอำเภอวังเจ้า เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย บริเวณถนนพหลโยธิน   19 ก.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    19 ก.ย. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(พร้อมรื้อถอน คสล.เดิม)   19 ก.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ระมาด   19 ก.ย. 2561 17
<< หน้าแรก...     41      42      43      44     (45)     46      47      48      49     ....หน้าสุดท้าย >> 1848