หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสถานที่ลอยกระทง โครงการปะเพณีลอยกระทงสายตำบลหนองบัวใต้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   13 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   การประเมิน ITA 2561   13 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ประจำปีงบประมาณ 2557-2560   13 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13 พ.ย. 2561 22
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ย่านรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยท้ายบ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก   13 พ.ย. 2561 18
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ย่านรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างเก็บน้ำปางปุย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางเหนือ   13 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   เทศบาลตำบลแม่กุ ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   13 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ฉบับที่ ๓-๔   13 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561   13 พ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ( 13 พฤศจิกายน 2561 )   13 พ.ย. 2561 5
<< หน้าแรก...     42      43      44      45     (46)     47      48      49      50     ....หน้าสุดท้าย >> 1940