หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีการศึกษา 2561   13 พ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีการศึกษา 2561   13 พ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   13 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   13 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   12 พ.ย. 2561 45
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนจาตุรจินดา    12 พ.ย. 2561 143
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหา ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒   12 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว ปี ๒๕๖๑   12 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า   12 พ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ รวม 4 โครงการ   12 พ.ย. 2561 14
<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)     48      49      50      51     ....หน้าสุดท้าย >> 1940