หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.   12 ก.ค. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาเทบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้   12 ก.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโ๕รงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3,4 ตำบลประดาง   12 ก.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561   11 ก.ค. 2561 13
กิจการสภา ทต.แม่กลอง   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561    11 ก.ค. 2561 21
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   อบต.ขะเนจื้อ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   11 ก.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561    11 ก.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561   11 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561   11 ก.ค. 2561 10
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด(ผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1   11 ก.ค. 2561 18
<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)     48      49      50      51     ....หน้าสุดท้าย >> 1773