หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกล้อทอ หมู่ 2โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   4 ม.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   4 ม.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   ประชุมเพื่อเสนอและคัดเลือกเพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลฯ   4 ม.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสุชีพ-ฝ.99 ซอย 4) หมู่ที่ 4 บ้านดงปู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   4 ม.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ข่าวประชาสัมพันธ์ \\\\\\\" การชำระภาษีท้องถิ่น\\\\\\\"   4 ม.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ คนงานประจำรถขยะ   4 ม.ค. 2562 14
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากร้อง   4 ม.ค. 2562 26
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านชะลาด   4 ม.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านแม่สองน้อย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562   3 ม.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา   3 ม.ค. 2562 25
<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)     48      49      50      51     ....หน้าสุดท้าย >> 1990