หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการฝึกอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นลม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก    18 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   18 ก.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกขนาดความจุ 2000 ลิตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก    18 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก    18 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   18 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อนำน้ำมาใช้ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชนฯ หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 6
<< หน้าแรก...     44      45      46      47     (48)     49      50      51      52     ....หน้าสุดท้าย >> 1861