หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการผู้ยากไร้ร่วมกัน พมจ.ตาก   9 ก.ค. 2561 33
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)”   9 ก.ค. 2561 30
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   วัดระยะถนนซอยเข้าหมูบ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน   9 ก.ค. 2561 21
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   งานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ให้ความรู้วิธีการดับเพลิง #วิถีลูกเสือเนตรนารี #วิถีการเอาตัวรอด ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ค่ะ   9 ก.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561”   9 ก.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก”   9 ก.ค. 2561 18
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับประชาชนทั่วไปและในสถานศึกษา”   9 ก.ค. 2561 20
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ที่ีจะทำการจัดซื้อ   6 ก.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ร่วมกันออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   6 ก.ค. 2561 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 ก.ค. 2561 20
<< หน้าแรก...     45      46      47      48     (49)     50      51      52      53     ....หน้าสุดท้าย >> 1772