หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดาดเมืองคอนนกรีตนุเซะโปล้ หมู่ 1   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสะพานไม้บ้านทีจอชี หมู่ ที่ 11   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพาติชั่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบจ.ตาก ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ   19 ก.ย. 2561 19
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”   19 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน   19 ก.ย. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ออกตรวจติดตามความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิราภรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน   19 ก.ย. 2561 7
<< หน้าแรก...     45      46      47      48     (49)     50      51      52      53     ....หน้าสุดท้าย >> 1850