หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร“ขนมไทย(ขนมต้ม)”    6 ก.ค. 2561 54
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   โครงการตากเมืองสะอาด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนสะอาด   6 ก.ค. 2561 57
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   ปลูกต้นไม้   6 ก.ค. 2561 49
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   กิจกรรมคืนธรรมชาติ   6 ก.ค. 2561 60
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล   6 ก.ค. 2561 39
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน   6 ก.ค. 2561 24
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ มาตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลท่าส่ายลวด   6 ก.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ งวดเดือนกรกฏาคม 2561   6 ก.ค. 2561 26
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์กาบริหารส่วนตำบลแม่อุสุได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   6 ก.ค. 2561 29
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “งานป้องกันฯร่วมกับกองช่างดำเนินการระบายน้ำท่วมขัง ม.4”   5 ก.ค. 2561 26
<< หน้าแรก...     46      47      48      49     (50)     51      52      53      54     ....หน้าสุดท้าย >> 1772