หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิโพจิ หมู่ 4   17 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10   17 ก.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยครูทองม้วน) หมู่ที่ 1 บ้านหนองตับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก   17 ก.ย. 2561 14
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัด) หมู่ที่ 1 บ้านหนองตับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก    17 ก.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พิธีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองสมานฉันท์ในชุมชนของเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ 2561   17 ก.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ก.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปห้วยชีวิต) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 ก.ย. 2561 13
<< หน้าแรก...     47      48      49      50     (51)     52      53      54      55     ....หน้าสุดท้าย >> 1848