หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   18 ก.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อนำน้ำมาใช้ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชนฯ หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอโซทะ หมู่ที่ 2   18 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซอแหมะ หมู่ 4   18 ก.ย. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไร่นายย้อม-ไร่นายแผน ยมเกิด) ม.4 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ลงวันที่   18 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างตลาด (งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการองค์กร Happy ทำความดีด้วยหัวใจ (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยใจสามัคคี)”   18 ก.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศใช้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   18 ก.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามหมื่น   ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) และอาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    18 ก.ย. 2561 14
<< หน้าแรก...     48      49      50      51     (52)     53      54      55      56     ....หน้าสุดท้าย >> 1850