หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   13 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 999 ฝาย และปลูกต้นไม้ จำนวน 999 ต้น ปี 2561 (ปีที่ 3) ถวายรัชกาลที่ 10   13 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561    13 ก.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ต้อนรับและบริการน้ำดื่มแก่นักปั่นจักรยาน ในกิจกรรม 6X4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3    13 ก.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า    13 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก/ใหญ่ และสอนวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อติดค้างในรถ เ   13 ก.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561)    13 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหิน บ้านน้ำโจน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านวังหิน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561    13 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.โมโกร   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้กะพงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   13 ก.ย. 2561 12
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ก.ย. 2561 4
<< หน้าแรก...     49      50      51      52     (53)     54      55      56      57     ....หน้าสุดท้าย >> 1857