หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี   13 ก.ย. 2561 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเเม่สอด 6 บ้านห้วยไม้ห้าง    13 ก.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561   12 ก.ย. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และมอบอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ม. 2 และ ม.11 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก   12 ก.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รอบแรก   12 ก.ย. 2561 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศงานก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางแสดงราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ตำบลท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ก.ย. 2561 7
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55      56      57      58     ....หน้าสุดท้าย >> 1856