หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561    3 ก.ค. 2561 11
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2561   3 ก.ค. 2561 34
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลฯ ( ถนนมิตรไมตรี หมู่ ๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 ก.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   3 ก.ค. 2561 22
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิ้ว จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่ามะม่วง   3 ก.ค. 2561 22
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในหน่วยงานกองช่าง จำนวน 2 รายการ   3 ก.ค. 2561 17
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในที่ทำการ อบต.ป่ามะม่วง จำนวน 1 รายการ   3 ก.ค. 2561 17
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในหน่วยงานกองช่าง จำนวน 8 รายการ   3 ก.ค. 2561 16
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในหน่วยงานสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ   2 ก.ค. 2561 20
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ   2 ก.ค. 2561 17
<< หน้าแรก...     51      52      53      54     (55)     56      57      58      59     ....หน้าสุดท้าย >> 1772