หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)   14 ก.ค. 2560 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559   14 ก.ค. 2560 47
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   14 ก.ค. 2560 60
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น   14 ก.ค. 2560 174
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   ภาพกิจกรรม การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   14 ก.ค. 2560 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   14 ก.ค. 2560 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ขอเชิญร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงฯ (รายละเอียดตามที่กำหนดมา)   14 ก.ค. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.คีรีราษฏ์ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร รอบที่ 2   14 ก.ค. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   14 ก.ค. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทนนิสในอำเภอแม่สอด   14 ก.ค. 2560 56
<< หน้าแรก...     538      539      540      541     (542)     543      544      545      546     ....หน้าสุดท้าย >> 1856