หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ ทต.ทุ่งหลวง   การประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2561   14 ธ.ค. 2560 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยซ่อมแซมเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนพหลโยธินสายเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13 ธ.ค. 2560 69
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดเตรียมความพร้อมเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์   13 ธ.ค. 2560 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง   13 ธ.ค. 2560 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการการถ่ายทอดประเพณีชาวเขาเผ่าม้ง   13 ธ.ค. 2560 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด ตกแต่งและสถานที่ พร้อมจัดเก็บทำความสะอาดบริเวณการจัดการ   13 ธ.ค. 2560 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งเวทีและเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งดูแลระบบเครื่องไฟฟ้า   13 ธ.ค. 2560 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตลับหมึก จำนวน 2 รายการ   13 ธ.ค. 2560 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ    13 ธ.ค. 2560 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ   13 ธ.ค. 2560 43
<< หน้าแรก...     539      540      541      542     (543)     544      545      546      547     ....หน้าสุดท้าย >> 1984