หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   23 ต.ค. 2560 98
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   แผนการปฎบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)   23 ต.ค. 2560 109
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ออกหน่วยให้บริการในการยื่นแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ   22 ต.ค. 2560 115
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   อบต.พระธาตุ บริการน้ำอุปโภค งานบำเพ็ญกุศลศพ นายสิทธิธาน เอี้ยงหมี ที่ บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4   21 ต.ค. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องไปและร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง   20 ต.ค. 2560 109
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก   20 ต.ค. 2560 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่   20 ต.ค. 2560 97
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   กฎกระทรวงเครื่องแบบท้องถิ่น-ปี-2560   20 ต.ค. 2560 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   คำสั่ง แต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบล ให้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง   20 ต.ค. 2560 126
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   คำสั่ง การมอบอำนาจของ นายก อบต. ให้ รองนายก อบต. รักษาราชการแทน   20 ต.ค. 2560 116
<< หน้าแรก...     540      541      542      543     (544)     545      546      547      548     ....หน้าสุดท้าย >> 1935