หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น   14 ก.ค. 2560 176
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   ภาพกิจกรรม การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   14 ก.ค. 2560 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   14 ก.ค. 2560 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ขอเชิญร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงฯ (รายละเอียดตามที่กำหนดมา)   14 ก.ค. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.คีรีราษฏ์ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร รอบที่ 2   14 ก.ค. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   14 ก.ค. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทนนิสในอำเภอแม่สอด   14 ก.ค. 2560 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   14 ก.ค. 2560 85
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านห้วยปลาหลด   14 ก.ค. 2560 58
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐   14 ก.ค. 2560 102
<< หน้าแรก...     542      543      544      545     (546)     547      548      549      550     ....หน้าสุดท้าย >> 1860