หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล   19 ต.ค. 2560 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ   19 ต.ค. 2560 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ประชาสัมพันธ์การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   19 ต.ค. 2560 198
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    19 ต.ค. 2560 85
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องการยื่นเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่สำนักปลัดเทศ (เพิ่มเติม)   18 ต.ค. 2560 70
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้นำน้ำไปสนับสนุนการเข้าค่ายอาสาฯจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้มาสร้างอาคารเรียนที่ รร.ตชด.บ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ   18 ต.ค. 2560 90
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)   18 ต.ค. 2560 90
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาดเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   18 ต.ค. 2560 222
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2560 153
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2560 68
<< หน้าแรก...     543      544      545      546     (547)     548      549      550      551     ....หน้าสุดท้าย >> 1935