หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง บริเวณถนนประเวศไพรวันและสุขุมวัฒนะ    12 ต.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันพระบาท ถึงหมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   12 ต.ค. 2560 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท้องฟ้า ถึงหมู่ที่ 3 บ้านฉลอม ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   12 ต.ค. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่หละ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   12 ต.ค. 2560 151
กิจการสภา อบต.ขะเนจื้อ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560   12 ต.ค. 2560 177
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลวังเจ้า วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ วัดอรัญญิกวนาราม   12 ต.ค. 2560 94
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ดอกไม้ของพ่อ   12 ต.ค. 2560 84
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   12 ต.ค. 2560 138
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศเรื่องกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ต.ค. 2560 86
ราคากลาง อบต.ขะเนจื้อ   ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ   12 ต.ค. 2560 56
<< หน้าแรก...     544      545      546      547     (548)     549      550      551      552     ....หน้าสุดท้าย >> 1931