หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2560   3 เม.ย. 2560 76
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560    3 เม.ย. 2560 50
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ โครงการจัดนิทรรศการวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน   3 เม.ย. 2560 106
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จัน   เทศบาลตำบลแม่จันออกหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี   3 เม.ย. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซ.แสงอรุณ)ม.5   3 เม.ย. 2560 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   1 เม.ย. 2560 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแคบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ กม.5 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   1 เม.ย. 2560 67
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560   1 เม.ย. 2560 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   1 เม.ย. 2560 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   1 เม.ย. 2560 65
<< หน้าแรก...     545      546      547      548     (549)     550      551      552      553     ....หน้าสุดท้าย >> 1773