หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.โมโกร   โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลโมโกร(ศพด.ปรอผาโด้,ศพด.ยะแมะคี,ร.ร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้)   13 ก.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.โมโกร   โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลโมโกร (ศพด.บ้านไม้กะพง ร.ร.อนุบาลบ้านไม้กะพง ศพด.วะเบยทะ)   13 ก.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำเดือนกันยายน 2561   13 ก.ย. 2561 21
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังประจบ   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง ของ อบต.วังประจบ    13 ก.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี   13 ก.ย. 2561 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเเม่สอด 6 บ้านห้วยไม้ห้าง    13 ก.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561   12 ก.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และมอบอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ม. 2 และ ม.11 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก   12 ก.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รอบแรก   12 ก.ย. 2561 98
<< หน้าแรก...     52      53      54      55     (56)     57      58      59      60     ....หน้าสุดท้าย >> 1858