หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อทรายเทมีฟอส 1% จำนวน 10 ถัง   2 ก.ค. 2561 16
กิจการสภา อบต.พระธาตุ   ประชุมคณะกรรมการสภา งบประมาณปี 2562   2 ก.ค. 2561 21
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณหมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ปล่อยปลาลงสระเก็บน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   2 ก.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ศพด. บ้านตะละออกา   2 ก.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ศพด. บ้านแม่่สองน้อย   2 ก.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ศพด. บ้านเลอกรูกล้อ   2 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2561 ศพด. บ้านทีโน๊ะโค๊ะ   2 ก.ค. 2561 15
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.พระธาตุ   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ประจำเดือนก.ค.-ก.ย.61)ประจำปีงบประมาณ 2561   2 ก.ค. 2561 18
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   โครงการหมู่บ้านจัดการขยะมูลฝอยโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561    2 ก.ค. 2561 49
<< หน้าแรก...     52      53      54      55     (56)     57      58      59      60     ....หน้าสุดท้าย >> 1772