หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรึม   รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ต.ค. 2560 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) xit0exu 2560   10 ต.ค. 2560 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กลองให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   10 ต.ค. 2560 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   10 ต.ค. 2560 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังจันทร์   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   10 ต.ค. 2560 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560    10 ต.ค. 2560 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   รายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำปี 2560   10 ต.ค. 2560 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนไชยเหนือ หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยหน้าสะพาน)   10 ต.ค. 2560 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายคำปัน กอบฝั้น หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ   10 ต.ค. 2560 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 2560 48
<< หน้าแรก...     548      549      550      551     (552)     553      554      555      556     ....หน้าสุดท้าย >> 1933