หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศ สภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   24 มี.ค. 2560 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสรางถนน คสล. ม. 12 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   24 มี.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   24 มี.ค. 2560 79
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ    24 มี.ค. 2560 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศโครงการก่อสร้างหลังสนามคาเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กตำบลแม่ตาว ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาว   24 มี.ค. 2560 130
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ขอเอกสารเพิ่มเติมเบิกเงินของ NT   23 มี.ค. 2560 78
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   23 มี.ค. 2560 728
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 ม.   23 มี.ค. 2560 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่2   23 มี.ค. 2560 90
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วันที่ 22 มีนาคม 2560 กิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมการฝึกทบทวนระเบียบแถว ท่าบุคคลมือเปล่า) - กิจกรรมการชุมชุมสวนสนามของสมาชิก อปพร. - กิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ - กิจกรรมการระงับเหตุเพลิงไ   23 มี.ค. 2560 100
<< หน้าแรก...     549      550      551      552     (553)     554      555      556      557     ....หน้าสุดท้าย >> 1771