หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจัาง เดือนกันยายน 2560   12 ต.ค. 2560 58
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ต.ค. 2560 170
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2561   12 ต.ค. 2560 106
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”   11 ต.ค. 2560 140
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560   11 ต.ค. 2560 82
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   11 ต.ค. 2560 257
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   11 ต.ค. 2560 133
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   11 ต.ค. 2560 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2560   11 ต.ค. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 3   11 ต.ค. 2560 52
<< หน้าแรก...     550      551      552      553     (554)     555      556      557      558     ....หน้าสุดท้าย >> 1936