หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์   8 ธ.ค. 2560 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างใช้ในงานกิจการประปา   8 ธ.ค. 2560 54
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วาเล่ย์   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   8 ธ.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก   8 ธ.ค. 2560 56
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันศุกร์ ที่8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์รวมพลังวังเจ้า   8 ธ.ค. 2560 128
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำปีงบประมาณ 2560   8 ธ.ค. 2560 129
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   โครงการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเจ้า วันที่ 7 ธีนวาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   8 ธ.ค. 2560 162
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561- 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   8 ธ.ค. 2560 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ประจำเดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561    8 ธ.ค. 2560 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม )   8 ธ.ค. 2560 61
<< หน้าแรก...     551      552      553      554     (555)     556      557      558      559     ....หน้าสุดท้าย >> 1990