หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนไชยเหนือ หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยหน้าสะพาน)   10 ต.ค. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายคำปัน กอบฝั้น หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ   10 ต.ค. 2560 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 2560 48
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จะเรา   รายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนฯ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนฯ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   10 ต.ค. 2560 234
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performace Assessment : LPA) ประจำปี 2560   10 ต.ค. 2560 63
ข่าวกิจกรรม อบต.สามหมื่น   กิจกรรมประดับดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   10 ต.ค. 2560 308
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   10 ต.ค. 2560 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด   10 ต.ค. 2560 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   10 ต.ค. 2560 62
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์รวมพลังวังเจ้า   10 ต.ค. 2560 85
<< หน้าแรก...     551      552      553      554     (555)     556      557      558      559     ....หน้าสุดท้าย >> 1935