หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะทำการขุดบ่อน้ำ จำนวน 5 บ่อ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้เลี้ยงวัว   20 มี.ค. 2560 93
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    18 มี.ค. 2560 177
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2560    18 มี.ค. 2560 242
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐    18 มี.ค. 2560 172
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560   18 มี.ค. 2560 155
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า   18 มี.ค. 2560 151
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   เทศบาลตำบลแม่ตาว จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย   17 มี.ค. 2560 299
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”ประจำปีงบประมาณ 2560   17 มี.ค. 2560 168
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   กิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560   17 มี.ค. 2560 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวใต้   17 มี.ค. 2560 85
<< หน้าแรก...     553      554      555      556     (557)     558      559      560      561     ....หน้าสุดท้าย >> 1771