หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    5 ก.ค. 2560 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงซ่อม หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    5 ก.ค. 2560 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   5 ก.ค. 2560 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ ซอยบ้านนายบัวเน้ง, นายวิชัย ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   5 ก.ค. 2560 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกท่าเล่ หมู่ที่ 5   5 ก.ค. 2560 50
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการคนพิการปลูกป่าตามรอยพ่อ    4 ก.ค. 2560 141
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ    4 ก.ค. 2560 125
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมประชุมชี้แจงการคัดแยกขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ 3Rs    4 ก.ค. 2560 124
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    4 ก.ค. 2560 126
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2   4 ก.ค. 2560 117
<< หน้าแรก...     553      554      555      556     (557)     558      559      560      561     ....หน้าสุดท้าย >> 1857