หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาพนักงานดูแลน้ำประปา หมู่ 6   5 ต.ค. 2560 165
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   5 ต.ค. 2560 58
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   วันนี้วันพระ..ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ วันปาวารณาออกพรรษา ดาบตำรวจสมพร บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง และท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ทั้งสองท่าน พร้อมประชาชนชาวอุ้มผาง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ ณ วัดพาณิชย์นิรมล   5 ต.ค. 2560 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2560   5 ต.ค. 2560 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561   5 ต.ค. 2560 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ อบต.เชียงทอง   4 ต.ค. 2560 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560   4 ต.ค. 2560 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. สังกัด อบต.เชียงทอง และโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.เชียงทอง   4 ต.ค. 2560 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. สังกัด อบต.เชียงทอง และโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.เชียงทอง   4 ต.ค. 2560 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)   4 ต.ค. 2560 124
<< หน้าแรก...     554      555      556      557     (558)     559      560      561      562     ....หน้าสุดท้าย >> 1933