หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด    6 ธ.ค. 2560 64
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง   6 ธ.ค. 2560 65
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลป่ามะม่วง   6 ธ.ค. 2560 107
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ท้อ (สายบ้านหมอประนอม) หมู่ที่ 12 บ้านหนองแขมใหม่ ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2560 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม (บริเวณหน้าบ้านนางสาวปราณี แสนแก้ว) หมู่ที่ 2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2560 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยข้างบ้านนางสาวปราณี แสนแก้ว) หมู่ที่ 2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2560 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก   6 ธ.ค. 2560 197
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2560   6 ธ.ค. 2560 96
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ วันพุธ ที่6 ธันวาคม 2560 ณ บวิเวณตลาดสดพุทธไพบูลย์   6 ธ.ค. 2560 115
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   โครงการฝายประชาอาสา   6 ธ.ค. 2560 260
<< หน้าแรก...     554      555      556      557     (558)     559      560      561      562     ....หน้าสุดท้าย >> 1989