หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้   4 ต.ค. 2560 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.07   4 ต.ค. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสายลวด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรือง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจการโครงการ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน   4 ต.ค. 2560 85
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม โดยดำเนินการมอบตามชุมชนค่ะ   4 ต.ค. 2560 114
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   4 ต.ค. 2560 130
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   โครงการตามรอยวรรณกรรมตำบลแม่ตาว ประจำปี 2560   4 ต.ค. 2560 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)   4 ต.ค. 2560 53
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   ภาพเก็บกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง    4 ต.ค. 2560 258
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและข้อกำหนดการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ช่วงปิดเทอม    3 ต.ค. 2560 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.อุ้มผาง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ   3 ต.ค. 2560 82
<< หน้าแรก...     555      556      557      558     (559)     560      561      562      563     ....หน้าสุดท้าย >> 1933