หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   28 มิ.ย. 2560 127
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ดำเนินการโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   28 มิ.ย. 2560 120
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   ประเมินหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย   28 มิ.ย. 2560 142
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ดำเนินการโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอ   28 มิ.ย. 2560 153
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2560 \"กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ\" วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   28 มิ.ย. 2560 199
ข่าวกิจกรรม อบต.วังจันทร์   รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28 มิ.ย. 2560 143
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านธงชัย   28 มิ.ย. 2560 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลวังประจบ    28 มิ.ย. 2560 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ศาสนสถานในเขตพื้นที่ตำบลวังประจบ   28 มิ.ย. 2560 46
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นมีความประสงค์ ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะพลาสติกสีแดง   28 มิ.ย. 2560 66
<< หน้าแรก...     556      557      558      559     (560)     561      562      563      564     ....หน้าสุดท้าย >> 1854