หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   เปิดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์อำนวยการทางความปลอดทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตาก   6 ธ.ค. 2560 70
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการจัดเตรียมความพร้อมเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์   6 ธ.ค. 2560 74
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   6 ธ.ค. 2560 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยาพาหนะและขนส่ง   6 ธ.ค. 2560 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน   4 ธ.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน    4 ธ.ค. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ได้แก่ ชุดเป่าลมทั้งชุด จำนวน 1 ชุด   4 ธ.ค. 2560 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ สารส้ม จำนวน 11 กระสอบ    4 ธ.ค. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพธ 578    4 ธ.ค. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นซีดี, แผ่นดีวีดี และซองใส่แผ่นซีดี จำนวน 3 รายการ   4 ธ.ค. 2560 53
<< หน้าแรก...     557      558      559      560     (561)     562      563      564      565     ....หน้าสุดท้าย >> 1990