หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณสถานที่ราชการ   3 ต.ค. 2560 248
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง   3 ต.ค. 2560 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้   3 ต.ค. 2560 76
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)   3 ต.ค. 2560 51
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   3 ต.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ต.ค. 2560 92
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   3 ต.ค. 2560 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   รายงานผลการงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 (งวดที่3)   3 ต.ค. 2560 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   3 ต.ค. 2560 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   โครงการจัดซื้อนม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ต.ค. 2560 48
<< หน้าแรก...     557      558      559      560     (561)     562      563      564      565     ....หน้าสุดท้าย >> 1933