หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 บ้านโตงเตง   24 ธ.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านประดาง   24 ธ.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง   24 ธ.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวบ้านตำบลพระธาตุ    24 ธ.ค. 2561 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   24 ธ.ค. 2561 19
หลักประกันสุขภาพ ทต.แม่ต้าน   -กองทุนหลักประกันสุขภาพ-   22 ธ.ค. 2561 40
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางการดำเนินโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   21 ธ.ค. 2561 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกะทะ หมู่ 7   21 ธ.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   รณรงค์ทำดีด้วยหัวใจ   21 ธ.ค. 2561 65
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   กิจกรรม มุมมองใหม่ หัวใจ 4.0 ขับเคลื่อน ประเทศไทย สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านรักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม   21 ธ.ค. 2561 48
<< หน้าแรก...     53      54      55      56     (57)     58      59      60      61     ....หน้าสุดท้าย >> 1990