หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศงานก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางแสดงราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ตำบลท้องฟ้า    12 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ก.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   โครงการ การพัฒนาศักยภาพสตรี   12 ก.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   12 ก.ย. 2561 9
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561.   12 ก.ย. 2561 12
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   พิธีเปิดโครงการแข่งขัน กีฬา ต้านยาเสพติด. ประจำปี2561 ในวันนี้ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอุ้มผาง   12 ก.ย. 2561 16
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้ลงพื้นที่ตรวจหน้างาน ที่เมื่อวานดินสไลค์ลงปิดท่อรางระบาย ในบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลอุ้มผาง   12 ก.ย. 2561 11
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำอุดตันสืบเนื่องจากดินสไลค์ ลงท่อรางระบายน้ำทำให้ การระบายติดขัด บริเวณตลาดสดชั่วคราว เทศบาลตำบลอุ้มผาง.   12 ก.ย. 2561 12
<< หน้าแรก...     53      54      55      56     (57)     58      59      60      61     ....หน้าสุดท้าย >> 1858