หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการปกป้องสถาบันของชาติ   29 ก.ย. 2560 120
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวใต้   โครงการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    29 ก.ย. 2560 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กอวสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   29 ก.ย. 2560 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   29 ก.ย. 2560 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   29 ก.ย. 2560 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 ก.ย. 2560 93
<< หน้าแรก...     558      559      560      561     (562)     563      564      565      566     ....หน้าสุดท้าย >> 1931