หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่องแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   30 พ.ย. 2560 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   30 พ.ย. 2560 137
ประกาศสอบราคา อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 พ.ย. 2560 222
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   กำหนดการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน   30 พ.ย. 2560 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวง มต.001 สายบ้านนางน้อย เครือคำวัง    29 พ.ย. 2560 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ตาว   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.001 สายบ้านนางน้อย เครือคำวัง   29 พ.ย. 2560 151
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   29 พ.ย. 2560 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลกเทศบาลตำบลบ้านตาก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่7 ตำบลตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก   29 พ.ย. 2560 86
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561   29 พ.ย. 2560 172
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่เสรีธรรม - บ้านใหม่ชัยมงคล ม.10 บ้านใหม่ชัยมงคล   28 พ.ย. 2560 41
<< หน้าแรก...     559      560      561      562     (563)     564      565      566      567     ....หน้าสุดท้าย >> 1984