หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   13 มี.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   13 มี.ค. 2560 108
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   อบต.น้ำรึมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (มินิมาราธอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   13 มี.ค. 2560 160
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   13 มี.ค. 2560 165
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประชาสัมพันธ์กฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย   13 มี.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.แม่สอง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   13 มี.ค. 2560 59
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   หลักเกณฑ์กำหนดอัตราชดเชยค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม(เหมาจ่าย/คน/ปี)ตามชุดสิทธิประโยชน์   13 มี.ค. 2560 132
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560   13 มี.ค. 2560 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ6เดือน)   13 มี.ค. 2560 102
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   13 มี.ค. 2560 115
<< หน้าแรก...     560      561      562      563     (564)     565      566      567      568     ....หน้าสุดท้าย >> 1773