หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จัน   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดกลุ่มสตรีตำบลแม่จัน   9 ต.ค. 2560 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   7 ต.ค. 2560 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวใต้   ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   6 ต.ค. 2560 49
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   6 ต.ค. 2560 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ต.ค. 2560 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต   6 ต.ค. 2560 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กเล็ก   5 ต.ค. 2560 98
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   5 ต.ค. 2560 128
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563   5 ต.ค. 2560 72
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   คำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ศุนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ   5 ต.ค. 2560 95
<< หน้าแรก...     561      562      563      564     (565)     566      567      568      569     ....หน้าสุดท้าย >> 1941