หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ   1 มี.ค. 2560 137
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับตำบล บริเวณเขตป่าชุมชน ณ หมู่ 12 บ้านแพะ   28 ก.พ. 2560 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังเจ้า   ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   28 ก.พ. 2560 120
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีต ตรงข้ามร้านกำจรอะไหล่บนต์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ   28 ก.พ. 2560 95
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีตร้านส้มตำ เชื่อมต่อ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ   28 ก.พ. 2560 85
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ (การเพาะเห็ดฟางตะกร้า )   28 ก.พ. 2560 141
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2560   28 ก.พ. 2560 130
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    28 ก.พ. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560   28 ก.พ. 2560 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย    28 ก.พ. 2560 92
<< หน้าแรก...     563      564      565      566     (567)     568      569      570      571     ....หน้าสุดท้าย >> 1767