หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2560   3 ต.ค. 2560 181
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลอุ้มผาง   3 ต.ค. 2560 6
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณสถานที่ราชการ   3 ต.ค. 2560 248
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง   3 ต.ค. 2560 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้   3 ต.ค. 2560 76
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)   3 ต.ค. 2560 51
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   3 ต.ค. 2560 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ต.ค. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   3 ต.ค. 2560 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   รายงานผลการงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 (งวดที่3)   3 ต.ค. 2560 76
<< หน้าแรก...     564      565      566      567     (568)     569      570      571      572     ....หน้าสุดท้าย >> 1940