หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.2560-2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2   8 มี.ค. 2560 109
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงานฯ   7 มี.ค. 2560 99
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   7 มี.ค. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน   7 มี.ค. 2560 105
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรม การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ธ์ วันที่7 มีนาคม 2560   7 มี.ค. 2560 136
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ (ลงทะเบียน 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560)   6 มี.ค. 2560 90
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560    6 มี.ค. 2560 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ขะเนจื้อ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   6 มี.ค. 2560 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   อบต.ยกกระบัตร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   6 มี.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560   5 มี.ค. 2560 60
<< หน้าแรก...     564      565      566      567     (568)     569      570      571      572     ....หน้าสุดท้าย >> 1773