หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   27 พ.ย. 2560 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 - 1 สายทางบ้านห้วยแม่บอน - บ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   27 พ.ย. 2560 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560   27 พ.ย. 2560 49
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560   25 พ.ย. 2560 64
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   ตัวแทนสตรีตำบลป่ามะม่วงและนำเยาวชนตำบลป่ามะม่วงร่วมงาน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2561   25 พ.ย. 2560 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจดีย์โคะเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พ.ย. 2560 225
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตระเกรงเหล็ก ซอยป้อมตำรวจ-ตลาด หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์โคะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พ.ย. 2560 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามแยกบ้านนายประเสร็ฐ แสงม้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พ.ย. 2560 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ 3 (ผัด ยะคำ) โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (นายสุวรรณ-พ่อหลวงสุข) และโครงการเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (หน้าบ้านนางจันทิมา ไชยเสน)   24 พ.ย. 2560 79
ประกาศสอบราคา อบต.ขะเนจื้อ   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย   24 พ.ย. 2560 227
<< หน้าแรก...     565      566      567      568     (569)     570      571      572      573     ....หน้าสุดท้าย >> 1984