หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว หมู่ที่ 12 บ้านปางวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พ.ย. 2560 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พ.ย. 2560 164
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   ลงพื้นอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จาก ม.สวนดุสิต(ลำปาง)   24 พ.ย. 2560 192
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   โครงการอบรมแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2561   24 พ.ย. 2560 133
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   ประชุมหารือการจัดงาน \"ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า\" (เครือไต) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561   24 พ.ย. 2560 240
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   มอบแผนชุมชนและแจ้งประกาศการลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้อายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562    24 พ.ย. 2560 184
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   24 พ.ย. 2560 85
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   รณรงค์ตรวจลูกน้ำยุงลายภายในชุมชนบ้านห้วยม่วง   24 พ.ย. 2560 196
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    24 พ.ย. 2560 175
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560   23 พ.ย. 2560 100
<< หน้าแรก...     566      567      568      569     (570)     571      572      573      574     ....หน้าสุดท้าย >> 1984