หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กอวสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   29 ก.ย. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   29 ก.ย. 2560 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   29 ก.ย. 2560 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   29 ก.ย. 2560 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 ก.ย. 2560 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 ก.ย. 2560 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 ก.ย. 2560 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ   29 ก.ย. 2560 15
<< หน้าแรก...     567      568      569      570     (571)     572      573      574      575     ....หน้าสุดท้าย >> 1940