หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง อบต.แม่ระมาด   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายณัญวุฒิ ขัตธรรมศรี หมู่ที่ 1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 8
ราคากลาง อบต.แม่ระมาด   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซุ้มประตูประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าตึง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 7
ราคากลาง อบต.แม่ระมาด   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายเฟื่อง คำปาระ หมู่ที่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   อบรมสัมนาโครงการเน็ตประชารัฐ   7 ก.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) แบบ Smart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561   7 ก.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   กองช่างออกบริการซ่อมแซมถนนในชุมชน   7 ก.ย. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุ้มผาง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561    7 ก.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เทศบาลตำบลอุ้มผางได้เร่งดำเนินการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง รับส่งเด็กนักเรียน. ศพด.เทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ   7 ก.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผางค่ะ ด้วยในวันที่ 10 กันยายน มีกำหนดเปิดพิธ๊โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561    7 ก.ย. 2561 7
<< หน้าแรก...     54      55      56      57     (58)     59      60      61      62     ....หน้าสุดท้าย >> 1854