หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560   16 มิ.ย. 2560 73
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560   15 มิ.ย. 2560 88
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   คู่มือประชาชนช่องทาง การร้องเรียน   14 มิ.ย. 2560 60
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ อบต.น้ำรึม คัพ ” ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560   14 มิ.ย. 2560 449
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2560   14 มิ.ย. 2560 103
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   14 มิ.ย. 2560 111
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ตื่น   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.59 - เม.ย.50   14 มิ.ย. 2560 109
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   ลงพื้นที่ทำการปรับปรุงส้วมให้กับผู้ยากไร้(ผู้สูงอายุ)ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม   14 มิ.ย. 2560 390
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   14 มิ.ย. 2560 78
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   14 มิ.ย. 2560 197
<< หน้าแรก...     568      569      570      571     (572)     573      574      575      576     ....หน้าสุดท้าย >> 1857